Verbinding met de regio

“ Wij stemmen in samenwerking met onze partners het aanbod, maar ook de wijze waarop we het onderwijs verzorgen af ”

ROC Rivor is onlosmakelijk verbonden met regio Rivierenland. Onze kracht is dat we altijd bereid zijn om samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke/sociale organisaties en onderwijsinstellingen. Ook in de komende periode blijven we ons maximaal inzetten om samen met onze partners kwaliteit en talenten voor de regio te behouden. Dat betekent ook dat we met onze partners in gesprek gaan over de vraag wat zij verlangen van de medewerker van de toekomst en hoe wij daar als school mee om zullen gaan. Dat betekent voor ons als school dat wij ook keuzes maken wat betreft het afstemmen van het aanbod van onze opleidingen op de vraag van het bedrijfsleven. 

Samen met de regio
Het aanbod van onderwijs voor de regio zal vanwege de studentenkrimp ook meer het aanbod met de regio worden. We gaan van VOOR de regio naar MET de regio opleiden. Deze samenwerking met de regio zal in toenemende mate bestaan uit: co-creatie, co-productie en/of co-financiering van onderwijs. Dit zal altijd in afstemming met elkaar gaan en vraagt van alle partijen flexibiliteit en wendbaarheid, en van ons als school specifiek focus op hetgeen we belangrijk vinden voor de komende jaren.

“ We gaan van VOOR de regio naar MET de regio opleiden ”

Hieronder een voorbeeld van een opleiding die samen met bedrijven uit de regio is ontworpen.