Missie en Visie

“ Onze missie en visie leiden er toe dat wij persoonlijke aandacht hebben voor ieders ambitie en dat we ernaar streven dat al onze studenten vakbekwaam instromen op de arbeidsmarkt ”

Missie

De missie van ROC Rivor is onze studenten en deelnemers toerusten op een volwaardige toekomst in onze maatschappij.

ROC Rivor richt zich op scholing, bijscholing, omscholing en werk- en praktijkervaring. Onze koers is erop gericht het mbo-onderwijs voor regio Rivierenland op een kwalitatief hoog niveau te houden. En wat leven lang ontwikkelen betreft, het actief bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden; een leven lang werkgeluk. Dat blijft onze missie voor de komende jaren. Wij maken daarbij gebruik van ons onderwijsconcept, onze onderwijslogistiek en ons gevarieerde opleidingsaanbod. Studenten en deelnemers worden bij ROC Rivor steeds vaker sectordoorsnijdend opgeleid. Dit betekent dat opleidingen gecombineerd kunnen worden: onze studenten krijgen een brede basis waarna zij kunnen kiezen uit dat wat het beste bij hen past. Dat maakt ze wendbaarder en flexibeler voor een eventuele vervolgopleiding of op een positie op de arbeidsmarkt. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en beschikken over de vaardigheden om onze studenten, deelnemers én elkaar te enthousiasmeren, uit te dagen en te prikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Aangezien bij ROC Rivor het samenwerken hoog in het vaandel staat, betrekken we hierbij ook onze partners in de regio.

Visie

De visie van ROC Rivor is persoonlijke aandacht voor iedereen die wil leren.

Dat is onze kracht. Aandacht voor elkaar, maar vooral ook voor iedere student en deelnemer. Die persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. We kennen onze studenten en gaan met ieder van hen een duurzame relatie aan. Op deze manier zorgen we ervoor dat er binnen de school een veilige, betrokken, stimulerende en ondernemende omgeving ontstaat waar ieders talent optimaal benut wordt. We willen dat initiële studenten, inburgeraars, kwetsbaren, werkenden en werkzoekenden bij ons een voor hen passende leer- en werkomgeving vinden, waarmee ze succesvol worden geleid en begeleid naar een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige maatschappij.

ROC Rivor biedt, middels de Academie Leven Lang Ontwikkelen, onderwijs dat dichtbij de organisaties en instellingen in de regio staat. Hierdoor is het mogelijk in te springen op de behoefte die er is en kan een passend aanbod worden geboden. Door deze dienstverlening aan organisaties en instellingen wordt het netwerk (in de regio) groter en intensiever, wat een verrijking is voor het reguliere onderwijs van ROC Rivor.