Leven lang leren

“ Wij bieden aan iedereen die dat wil, de kans om zich blijvend te ontwikkelen. ”

Het zit volledig in het DNA van ROC Rivor: leven lang leren. Wij geloven dat niemand ooit uitgeleerd is en nooit uitgeleerd raakt. Onze school ondersteunt de noodzaak om je je leven lang te leren en faciliteert daarin: leven lang werkgeluk noemen we dat ook wel. We richten ons erop dat, initiële studenten, vavo-leerlingen, werkenden, werkzoekenden en inburgeraars een voor hen passende leer- en werkomgeving bij ROC Rivor vinden. Op die manier worden ze succesvol geleid en begeleid naar een plaats in de huidige en toekomstige maatschappij. Uiteraard geldt dit ook voor onze medewerkers. Ook hun behoeften om te blijven leren en regelmatig bij te scholen, worden door ROC Rivor ondersteund.

Leven lang leren

Klik op onderstaande sub-kopjes om verder te lezen.

Het concept leven lang leren ademen we in de hele organisatie. Dat gebeurt niet alleen binnen de Academie Leven Lang Ontwikkelen (LLO) middels maatwerk voor volwassenen, maar zeker ook binnen het reguliere mbo onderwijs. Want onderwijs is er niet alleen voor nu en vandaag, maar voor een heel leven. We hebben hierin al jaren een voortrekkersrol in Nederland. Blijven ontplooien, blijven prikkelen, blijven inspireren en blijven leren, daar gaan we voor.

Met leven lang leren slaan we de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We zien het als de oplossing voor het terugdringen van de tekorten in o.a. de zorg, logistiek en techniek, en als de oplossing om werkenden en werkzoekenden weerbaar te houden op een snel veranderende arbeidsmarkt. De coronapandemie heeft aangetoond dat een flexibele opstelling belangrijk is, evenals de bereidheid om voortdurend te ontwikkelen. Ook ontwikkelingen zoals digitalisering en het grootschalig gebruik van data veranderen ons werk en maakt een leven lang leren van groot belang. Met leven lang leren zijn we ondernemend en blijven we koersvast. We laten ons niet leiden door de onmogelijkheden, maar zien juist de kansen. Door lef te tonen en gecalculeerde risico’s te nemen ontstaan er kwalitatief goede onderwijsproducten.

Deelnemer van Leven Lang Ontwikkelen: Tim Klop

Op 56-jarige leeftijd en met Dyslexie behaalde Tim Klop zijn diploma Logistiek Teamleider bij ROC Rivor via een in company traject van Leven Lang Ontwikkelen. Via zijn werkgever Hitachi Vantara kreeg hij de kans deze opleiding te volgen en zo zijn opgebouwde kennis en vaardigheden om te zetten in een diploma. Gedurende de opleiding kende Tim diverse tegenslagen maar zette toch door! En niet zonder resultaat: zijn inspanningen werden beloond met een diploma én een gegroeide dosis zelfvertrouwen. Een prachtig resultaat!

We maken van leven lang leren ook de komende jaren werk. In afstemming tussen het initieel onderwijs en de academie LLO zoeken we de samenwerking op met het bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke/sociale organisaties en onderwijsinstellingen. Bij voorkeur binnen de regio, maar daar waar het voor ROC Rivor van toegevoegde waarde is, ook buiten de regio. Op deze manier geven we leven lang leren op een verantwoorde manier vorm en inhoud.

Bekijk hier een voorbeeld van een deelneemster die door ROC Rivor en Avans+ is omgeschoold tot zorgmedewerker.

We leveren diverse opleidings- en diplomeringstrajecten zoals diplomaroutes, Nederlandse taal op de werkvloer, trainingen, workshops en incompany-opleidingen. Met leven lang leren willen we een belangrijke rol spelen in de emancipatie in Rivierenland door middel van de ontwikkeling van basisvaardigheden voor laaggeletterden. Met name in onze regio is de laaggeletterdheid hoog en vormt voor velen een struikelblok in de stijging op de participatieladder.

Onze deelneemster Addy is uitgeroepen tot Taalheld van Gelderland. Een hele knappe prestatie van Addy die laaggeletterd is.

Lees hier het verhaal van Addy!