Duurzaamheid

“ Wij integreren duurzaamheid met ons onderwijs en onze bedrijfsvoering, want duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We laten ons daarin inspireren door de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. ”

Duurzaam en toekomstbestendig onderwijs betekent tegenwoordig veel meer dan alleen traditioneel klassikaal onderwijs. Onderwijs op afstand, plaats- en tijdonafhankelijk studeren (en werken), digitaal onderwijs, maar ook digitaal examineren zijn de toekomst. Hier willen wij ons op richten en ons verder in ontwikkelen. Onze studenten worden door ons wendbaar en flexibel opgeleid, waardoor ze aantrekkelijk zijn en blijven voor toekomstige werkgevers die dergelijke vaardigheden steeds vaker vragen van hun (toekomstige) werknemers. In die zin nemen we ook de wens van het bedrijfsleven om modulair onderwijs aan te bieden zeer ter harte. 

Wij zien een belangrijke rol voor ROC Rivor in het voorbereiden van mbo-studenten op het leven, leren en werken in een samenleving en arbeidsmarkt die steeds minder grenzen kent. Het is daarom steeds belangrijker dat studenten een grensverleggende en onderzoekende houding hebben. Internationalisering is een middel om dit in de praktijk te brengen. Duurzaamheid betekent ook het behoud van onderwijsvoorzieningen in de regio, zodat opgedane kennis behouden blijft voor de regio.

Duurzame inzetbaarheid van het personeel is een belangrijk uitgangspunt. Vitaal en gezond personeel is een voorwaarde om als school goed te kunnen functioneren. We willen ons personeel blijvend professionaliseren en zo breed mogelijk inzetten, zodat de uitwisselbaarheid verhoogd wordt. Een belangrijke voorwaarde voor tevreden en duurzaam inzetbaar personeel is ook het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. Bovendien stimuleren we, nog meer dan we al doen, een gezonde levensstijl.

Uitdagen om te bewegen en gezonder en bewuster te leven, zijn aspecten die bijdragen aan een betere, toekomstbestendige en duurzamere inzetbaarheid van het personeel. Maar ook studenten maken we bewust van het feit dat een gezonde levensstijl belangrijk is voor nu en in de toekomst.

Duurzaam milieu gaat verder dan alleen zonnepanelen plaatsen op de daken van onze locaties, het terugdringen van het gebruik van plastic en papier of gebruikmaken van duurzame bouwmaterialen. We zullen ook meer en meer onze huidige en toekomstige partners duurzaamheidseisen opleggen en met hen duurzaamheidsafspraken maken. We gaan daarover ook nadrukkelijk het gesprek aan met toeleverende partijen, maar ook met de bedrijven waarmee we als school in de regio samenwerken. Ook gemeenten in Rivierenland zullen we hierin betrekken.