De 8 beloftes

“ Een koersplan is zoals gezegd een strategisch document. De verdere uitwerking in onderwijs- en ondersteuningsplannen (tactisch) en teamplannen (operationeel), geeft een nadere concretisering van de strategie. Deze plannen krijgen kaders mee, die we benoemen in 8 koersvaste beloftes.”

Door de concretisering van de strategie in deze beloftes, weten intern en extern betrokkenen wat ze de komende vier jaar wel of niet van ons kunnen en mogen verwachten op weg naar een toekomstbestendig ROC Rivor.

De 8 van onderwijskracht

De komende vier jaar werken wij samen aan deze acht koersvaste beloftes:

1. Procentuele groei studenten uit de regio

Het aantal potentiële, initiële studenten in de regio neemt af als gevolg van demografische krimp. Door de samenwerking met scholen, bedrijven en instellingen te intensiveren en meer in te zetten op (interne en externe) doorlopende en verkorte leerlijnen, bewerkstelligen we een procentuele toename van het aantal bol en bbl-studenten uit de regio.

2. Professionaliseren sectordoorsnijdend opleiden

Wij gaan het gedachtegoed van sectordoorsnijdend opleiden verder professionaliseren en implementeren, waarmee we voorop blijven lopen in de mbo-sector als een innovatieve, creatieve en ondernemende school. Een positie in de sector waar we trots op zijn en waaraan we zullen blijven werken om deze te behouden.

3. Breed kwalificeren studenten en deelnemers

We bieden onze studenten en deelnemers de mogelijkheid tot een bredere kwalificatie dan enkel één diploma. We geven studenten de mogelijkheid om extra onderwijs te volgen, dat kan leiden tot een tweede diploma, aanvullende keuzedelen of extra (mbo-)certificaten.

4. Vergroten bekendheid bij werkgevers in de regio

We streven er naar dat elke werkgever in de regio bekend is met ROC Rivor als opleider van hun werknemers. We investeren in het kennen en het benutten van ons aanbod voor volwassenen.

5. Opleiden mét de regio

Het opleiden voor de regio wordt voortaan het opleiden met de regio. Vanuit de gedachte dat de student van nu de medewerker van de toekomst is, wordt het opleidingsaanbod meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6. Maximale aandacht voor onderwijs

We blijven rolzuiver op onze onderwijskundige en maatschappelijke opdracht. We willen maximaal aandacht geven aan studenten/deelnemers om hen optimaal te kunnen geven wat binnen onze opdracht ligt. We reduceren zodoende de aandacht op onderwerpen, die niet vallen onder onze onderwijskundige en maatschappelijke opdracht.

7. Duurzame inzetbaarheid personeel

ROC Rivor is een goede werkgever en een lerende organisatie, waar we samen en individueel groeien door met en van elkaar te leren. Als werkgever geven we kansen en stimuleren medewerkers deze kansen te nemen. Op deze manier willen we medewerkers aan ons binden, waarmee we tevens de duurzame inzetbaarheid van het personeel vergroten.

8. Waarborgen onderwijs in de regio

De komende koersperiode zullen we bestaande samenwerkingen met partijen in de regio bekrachtigen, bestendigen en waar nodig uitbreiden. We gaan bovendien actief op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Door die bestaande en nieuwe samenwerkingen wil ROC Rivor de continuïteit van het onderwijs in de regio borgen voor nu en de toekomst.