Context van het koersplan

“ De wereld om ons heen is continu in beweging en aan kleine en grote veranderingen onderhevig, zo ook het onderwijs. Deze trends en ontwikkelingen bieden kansen en stellen ons voor uitdagingen. Om aan die veranderingen het hoofd te kunnen bieden en om binnen onze koers de juiste keuzes te maken, is het belangrijk te weten welke ontwikkelingen er op ons af komen.”

Plaats- en tijdonafhankelijk leren en werken

Het plaats- en tijdonafhankelijk leren en werken is onmiskenbaar een trend die is ingezet en die een vervolg krijgt in de komende jaren. We zien tegelijkertijd ook dat de school als ontmoetingsplaats van groot belang is. De school vormt de thuisbasis voor ons personeel en onze studenten. Als de technologie het toestaat, kunnen we onderdelen van ons werk ook plaats- en tijdsonafhankelijk verrichten. De leer- en werkomgeving is niet langer alleen fysiek, maar ook digitaal. Dit biedt kansen om het onderwijs nog persoonlijker te maken en meer af te stemmen op de individuele student.

Krimp

Rivierenland is een krimpregio. Het aantal (potentiële) studenten in de regio daalt. Dit is van grote invloed op het aantal aanmeldingen en heeft daarmee impact op onze school. We moeten dan ook rekening houden met de mogelijkheid dat de dalende studenteninstroom structureel blijft en onze strategie om de kwaliteit van onderwijs hoog te houden hierop aanpassen. We zullen de uitstroom van de toeleverende scholen nauwlettend blijven volgen om ons onderwijsaanbod hier zoveel als mogelijk op af te kunnen blijven stemmen en doorlopende leerlijnen aan te kunnen blijven bieden.

Personeelsschaarste in het onderwijs

Een ontwikkeling die reeds enkele jaren gaande is en waarvan we verwachten dat dit gedurende de koersperiode van toepassing zal blijven, is dat het voor sommige opleidingen steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd onderwijspersoneel te vinden. Ook voor die specifieke opleidingen moeten we goede oplossingen vinden, zodat we de kwaliteit van het onderwijs kunnen garanderen.

Veranderende arbeidsmarkt

We hebben het al aangegeven: de wereld om ons heen verandert en daarmee ook de arbeidsmarkt. Die stelt in een hoog tempo nieuwe eisen aan toekomstige werknemers, onze huidige studenten. Door automatisering verdwijnen sommige banen, terwijl andere banen juist worden gecreëerd. Bedrijven vragen steeds meer om studenten die breed en niet enkel specialistisch zijn opgeleid. Wij zullen daar als school met ons aanbod en de wijze waarop we onze studenten opleiden rekening mee houden.

Duurzaamheid

Meer dan voorheen staat duurzaamheid op de politieke en maatschappelijke agenda. Duurzaamheid gaat over economische-, sociale- en leefomgevingsbehoeften, voor de huidige en toekomstige generatie(s). Onderwijs vormt hierin een belangrijke schakel en draagt positief bij aan de bewustwording van duurzaamheid.