“Krachtig op Koers”

Welkom bij het Koersplan 2022-2025 ‘Krachtig op Koers’ van ROC Rivor.
Via onderstaand roer kunt u naar de verschillende onderdelen navigeren.

Heel veel leesplezier!

Dit koersplan 2022-2025 geeft ons richting voor de komende jaren. Het beschrijft wie we willen zijn en met wie we samen in volle vaart vooruit gaan richting de kansen en mogelijkheden die voor ons liggen. Onze huidige en toekomstige studenten, zowel de werkenden als niet werkenden, krijgen hierdoor efficiënt onderwijs van hoge kwaliteit en kunnen met een gevoel van trots uiteindelijk hun opleiding afsluiten.

Ook werkgevers kunnen bij ons terecht voor, in gezamenlijkheid ontwikkelde, passende opleidingstrajecten voor hun medewerkers. We houden koers, maar blijven wendbaar zodat we de koers tussentijds kunnen verleggen als wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of andere factoren dat van ons verlangen.

ROC Rivor is een onderwijsinstelling met onverminderde aandacht voor de ambitie van haar studenten, deelnemers en medewerkers. We zijn een continu lerende en innovatieve school die vooruitkijkt, vooruitdenkt en in de toekomst graag kwalitatief goed onderwijs in regio Rivierenland wil blijven aanbieden. We gaan door met waar we goed in zijn: persoonlijke aandacht voor de student en voor zijn of haar ambitie om zich te ontwikkelen, naar een volwaardige plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Uiteraard zal ROC Rivor ook voor onze medewerkers voor nu en in de toekomst een goede werkgever zijn en blijven. Wij zullen daartoe medewerkers de mogelijkheden bieden zich te scholen en ontwikkelen zodat ze flexibel en duurzaam inzetbaar blijven voor de toekomst. ROC Rivor wil een school zijn waar iedereen kansen krijgt om te groeien en een prettige plek is om te werken. Op die manier willen we huidige en toekomstige medewerkers aan ons binden.

Vier thema’s

Dit koersplan is een strategisch en richtinggevend document voor de komende vier jaar. In de onderliggende onderwijs- en ondersteuningsplannen wordt elke twee jaar op tactisch niveau invulling gegeven aan de koers. In de teamplannen, wordt de koers tenslotte jaarlijks op operationeel niveau ingevuld.

Onze focus voor de komende vier jaren richt zich op de vier volgende onderwerpen:

Drie van deze thema’s zijn een vervolg op het voorgaande koersplan en enigszins aangepast nog altijd actueel. Kwaliteit van het onderwijs, leven lang leren en de verbinding met de regio zijn dusdanig relevant voor alle stakeholders dat we ze ook in dit koersplan opgenomen hebben. Bovendien is er nog volop vooruitgang te boeken binnen deze drie thema’s. Onze school staat midden in de samenleving, waarmee we een duidelijke rol hebben in het bijdragen aan de sociale-, economische- en leefomgevingsbehoeften. Vanuit onze rol willen we dan ook bijdragen aan een duurzame samenleving. Hieruit volgt het vierde thema duurzaamheid.

Met elkaar

Wij zijn trots op het feit dat we het goed doen, dankzij maar ook ondanks onze kleinschaligheid. We realiseren ons tegelijkertijd ook dat we niet alles alleen kunnen blijven doen. Samenwerken is voor ons zowel noodzakelijk als vanzelfsprekend. Samenwerken zit in ons DNA. De toekomst is, dat heeft de coronapandemie wel bewezen, onvoorspelbaar. Natuurlijk denken we bij ROC Rivor na over hoe we onze studenten in de toekomst, met al haar onvoorspelbaarheden, blijvend en adequaat kunnen bedienen. We zullen daar niet alleen onze medewerkers en studenten voor nodig hebben, maar we doen meer dan voorheen een beroep op het bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke/sociale organisaties, onderwijsinstellingen en overige partners in de regio waarmee we samenwerken. Kortom: we doen het niet alleen, maar met elkaar. Ook de komende koersperiode zullen we bestaande samenwerkingen met partijen in de regio bekrachtigen, bestendigen en waar nodig uitbreiden. We gaan bovendien actief op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Door die bestaande en nieuwe samenwerkingen wil ROC Rivor de continuïteit van het onderwijs in de regio borgen voor nu en de toekomst.

Via onderstaand roer kunt u naar de verschillende onderdelen navigeren.

“Krachtig op Koers”

Welkom bij het Koersplan 2022-2025 ‘Krachtig op Koers’ van ROC Rivor. U kunt op navigeren naar de diverse hoofdstukken van dit koersplan via het menu.

Heel veel leesplezier!

Dit koersplan 2022-2025 geeft ons richting voor de komende jaren. Het beschrijft wie we willen zijn en met wie we samen in volle vaart vooruit gaan richting de kansen en mogelijkheden die voor ons liggen. Onze huidige en toekomstige studenten, zowel de werkenden als niet werkenden, krijgen hierdoor efficiënt onderwijs van hoge kwaliteit en kunnen met een gevoel van trots uiteindelijk hun opleiding afsluiten.

Ook werkgevers kunnen bij ons terecht voor, in gezamenlijkheid ontwikkelde, passende opleidingstrajecten voor hun medewerkers. We houden koers, maar blijven wendbaar zodat we de koers tussentijds kunnen verleggen als wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of andere factoren dat van ons verlangen.

ROC Rivor is een onderwijsinstelling met onverminderde aandacht voor de ambitie van haar studenten, deelnemers en medewerkers. We zijn een continu lerende en innovatieve school die vooruitkijkt, vooruitdenkt en in de toekomst graag kwalitatief goed onderwijs in regio Rivierenland wil blijven aanbieden. We gaan door met waar we goed in zijn: persoonlijke aandacht voor de student en voor zijn of haar ambitie om zich te ontwikkelen, naar een volwaardige plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Uiteraard zal ROC Rivor ook voor onze medewerkers voor nu en in de toekomst een goede werkgever zijn en blijven. Wij zullen daartoe medewerkers de mogelijkheden bieden zich te scholen en ontwikkelen zodat ze flexibel en duurzaam inzetbaar blijven voor de toekomst. ROC Rivor wil een school zijn waar iedereen kansen krijgt om te groeien en een prettige plek is om te werken. Op die manier willen we huidige en toekomstige medewerkers aan ons binden.

Vier thema’s

Dit koersplan is een strategisch en richtinggevend document voor de komende vier jaar. In de onderliggende onderwijs- en ondersteuningsplannen wordt elke twee jaar op tactisch niveau invulling gegeven aan de koers. In de teamplannen, wordt de koers tenslotte jaarlijks op operationeel niveau ingevuld.

Onze focus voor de komende vier jaren richt zich op de vier volgende onderwerpen:

Drie van deze thema’s zijn een vervolg op het voorgaande koersplan en enigszins aangepast nog altijd actueel. Kwaliteit van het onderwijs, leven lang leren en de verbinding met de regio zijn dusdanig relevant voor alle stakeholders dat we ze ook in dit koersplan opgenomen hebben. Bovendien is er nog volop vooruitgang te boeken binnen deze drie thema’s. Onze school staat midden in de samenleving, waarmee we een duidelijke rol hebben in het bijdragen aan de sociale-, economische- en leefomgevingsbehoeften. Vanuit onze rol willen we dan ook bijdragen aan een duurzame samenleving. Hieruit volgt het vierde thema duurzaamheid.

Met elkaar

Wij zijn trots op het feit dat we het goed doen, dankzij maar ook ondanks onze kleinschaligheid. We realiseren ons tegelijkertijd ook dat we niet alles alleen kunnen blijven doen. Samenwerken is voor ons zowel noodzakelijk als vanzelfsprekend. Samenwerken zit in ons DNA. De toekomst is, dat heeft de coronapandemie wel bewezen, onvoorspelbaar. Natuurlijk denken we bij ROC Rivor na over hoe we onze studenten in de toekomst, met al haar onvoorspelbaarheden, blijvend en adequaat kunnen bedienen. We zullen daar niet alleen onze medewerkers en studenten voor nodig hebben, maar we doen meer dan voorheen een beroep op het bedrijfsleven, gemeenten, maatschappelijke/sociale organisaties, onderwijsinstellingen en overige partners in de regio waarmee we samenwerken. Kortom: we doen het niet alleen, maar met elkaar. Ook de komende koersperiode zullen we bestaande samenwerkingen met partijen in de regio bekrachtigen, bestendigen en waar nodig uitbreiden. We gaan bovendien actief op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. Door die bestaande en nieuwe samenwerkingen wil ROC Rivor de continuïteit van het onderwijs in de regio borgen voor nu en de toekomst.